SEE-GO-projekti

Lasikatto vai taivas rajana? - Kuinka tasa-arvo toteutuu yrityksissä

Yhteistyökumppanit

Tavoitteet

 • Edistää naisten osallisuutta taloudelliseen päätöksentekoon kansallisella sekä Eurooppalaisella tasolla.
 • Lisätä tärkeiden sidosryhmien tietoisuutta naisten asemasta taloudellisissa päätöksentekoprosesseissa.
 • Kehittää ratkaisuja ongelmiin ja tunnistaa esteitä joita naiset kohtaavat osallistuessaan taloudellisiin päätöksentekoon
 • Pyrkiä vaikuttamaan lainsäädäntöön kansallisella sekä EU-tasolla.

Miten?

 • Tutkimalla naisten asemaa kansallisella tasolla perinteisissä ja sosiaalisissa yrityksissä
 • Järjestämällä seminaareja ja työpajoja
 • Keräämällä tietoja ja käytännön kokemuksia
 • Levittämällä tietoa projektin tutkimusten tuloksista päättäjille ja sidosryhmille

Kohderyhmät

 • Liike-elämän edustajat ja esimiesasemassa olevat sekä perinteisissä ja sosiaalisissa yrityksissä
 • Tasa-arvon edistämistä ajavat järjestöt
 • Poliittiset päätöksentekijät ja lainsäätäjät

Odotetut tulokset

 • Sidosryhmien tietoisuuden lisääminen - rakennemuutokset joilla lisätään miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia taloudellisessa päätöksenteossa
 • Konkreettisten suositusten luominen yhteistyökumppaneiden avulla
 • Muutos työpoliittisiin käytäntöihin EU-maissa

Konkreettiset tulokset

 • 21 tapahtumaa (18 kansallista työpajaa, 2 eurooppalaista seminaaria,1 eurooppalainen konferenssi)
 • 6 kansallista tutkimusta
 • 1 vertaileva tutkimus EU-tasolla
genderpowermap.eu
info@genderpowermap.eu
#genderpowermap